Kvalitetspolicy

Kvalitet är allas ansvar. Alla medarbetare skall därför systematiskt arbeta för att erbjuda tjänster som uppfyller ställda kund- och lagkrav och därigenom bidra till Bröderna Berner ABs långsiktiga lönsamhet.
Detta innebär att alla medarbetare skall ha som mål:

  • Överföra korrekt information mellan kund och leverantör.
  • Sätta sig grundligt in i externa och interna kunders behov och önskemål och därigenom erhålla bästa möjliga kundtillfredsställelse.
  • Utveckla, förenkla och harmonisera alla våra funktioner och tjänster genom ständig förbättring.
  • Agera för att minimera fel i alla avseenden.
  • Arbeta systematiskt att hålla de överenskommelser som avtalats vid medarbetarsamtal.

Vårt ledningssystem, som är i överensstämmelse med ISO 9001:2015, skall säkra att
denna kvalitetspolicy kan uppfyllas och vara till hjälp i det dagliga arbetet.

2023-11-21

Antti Korpiniemi, VD
Bröderna Berner AB

B5.2.02