Om oss

Bröderna Berner AB är ett dotterföretag till Berner Aktiebolag i Finland sedan 1957.

Huvudkontoret ligger i Malmö sedan 2007.

Företaget består av fyra divisioner Berner Industries, Berner Lab, Berner Medical, Gullviks.

Berner Industries
Berner Industries verksamhet spänner över alla kontinenter. Vi erbjuder ett brett utbud av råmaterial och kemikalier för industrins behov. Kunderna är svenska och internationella företag inom både privat och offentlig sektor.

Berner Lab
Berner Lab tillhandahåller instrument, utrustning och service till industriella och medicinska laboratorier samt till universitet och skolor.

Berner Medical
Berner Medicals säljer förbrukningsvaror för primärt operationsavdelningar, IVA och urologiavdelningar samt andra vårdavdelningar på svenska sjukhus.
Produktgrupperna är boxhållare för medicinska handskar, produkter för desinfektion och personlig hygien, operationstextilier, urologikatetrar och stomiprodukter, produkter för riskprevention samt respirationsprodukter.

Gullviks
Gullviks säljer växtskydd, utsäde och gödning till Sveriges lantbrukare och har funnits på marknaden sedan 1920.

Finska Berner Oy firar 140 år 2023.

Koncernen har ca 800 anställda. Närmare 70-talet är anställda i den svenska verksamheten.

LÄS MER! Berner Oy och dess historia